Corazón is het Spaanse woord voor hart

Bij Corazón loopbaan­coa­ching staat werken vanuit je hart centraal. Ik ben ervan overtuigd dat iedere (loopbaan)keuze vanuit je hart tot een vele malen duurzamer resultaat leidt. En ik ben ervan overtuigd dat dit van belang is in de huidige snel veran­de­rende arbeidsmarkt.

hoe ik betekenis geef aan werken vanuit je hart

wat is werken vanuit je hart?

je hoofd en hart laten samenwerken

Stel dat je bij iedere loopbaan­keuze je hart laat spreken? Dat je het gevoel hebt dat het voor jou klopt? Dat je beteke­nisvol kunt zijn vanuit een zuivere intentie en op een manier die bij jou past? Dat levert een vele malen duurzamer resultaat op.

Alleen, we zijn het niet zo gewend. We maken vaak ‘verstandige’ (loopbaan)keuzes. Volgen eerder ons hoofd dan ons hart. Overspoeld door alle keuze­mo­ge­lijk­heden of gewoon omdat we het zo geleerd hebben.

Om loopbaan­keuzes vanuit je hart te maken, heb je de moed nodig om te denken in mogelijk­heden. Het gaat er niet om blind je passie te volgen, maar om je hoofd en hart zo goed mogelijk te laten samenwerken.

Het is de kunst om eerst loopbaan­keuzes vanuit je hart te maken en vervolgens je hoofd te gebruiken om je dromen te voeden en in je leven te integreren. Het is vaak niet nodig om in een keer het roer om te gooien. Soms kunnen kleine veran­de­ringen al veel impact hebben en een eerste stap zijn in de richting van jouw gewenste loopbaan.

waarom is werken vanuit je hart van deze tijd?

eigen regie, vaker keuzes maken en jezelf blijven ontwikkelen

Een beroep voor je leven kiezen? Het is niet zo waarschijnlijk meer. Sterker nog, we kunnen op dit moment totaal niet overzien wat voor beroepen de komende jaren zullen ontstaan en verdwijnen (denk aan roboti­sering). Je gaat leren denken in rollen die bij je passen (i.p.v. beroepen) en in verschil­lende toekomstscenario’s of loopbaan­paden. En je komt in je leven veel vaker voor loopbaan­keuzes te staan.

Alleen maar met je loopbaan bezig zijn als het écht moet? Ook die tijd lijkt voorbij. De verant­woor­de­lijkheid voor je loopbaan­ont­wik­keling komt steeds meer bij jezelf te liggen en veel minder bij jouw werkgever. Deze tijd vraagt dat jij de regie neemt over je eigen loopbaan.

De toege­nomen onvoor­spel­baarheid van de arbeids­markt vraagt dus dat je zelf keuzes maakt en regie voert. Tegelijkertijd heeft het je ook iets moois te bieden: meer bewegings­vrijheid en nieuwe kansen. Het is daarom noodza­kelijk én leuk (echt waar!) om met je loopbaan bezig te zijn en jezelf continu te blijven ontwikkelen.

hoe kun jij je ontwikkelen én werken vanuit je hart?

ondernemer van je eigen talenten

Je kunt jouw loopbaan­ont­wik­keling als een continu en dynamisch avontuur zien waarbij je van alles tegenkomt:

  • Hoe kun je flexibel meebe­wegen met de arbeids­markt èn effectief blijven toewerken naar je eigen loopbaandoelen?
  • Hoe kom je telkens weer tot een duurzame, beteke­nis­volle en heldere keuze?
  • Hoe kun je blijven groeien als mens en plezier in je werk hebben?
  • Hoe ga je om met belem­me­ringen, onvoor­ziene omstan­dig­heden of tegenslag?
  • Welke loopbaanstap past eigenlijk bij wie jij nu bent en wat jij nu belangrijk vindt?

Om jouw loopbaan­avontuur tot een goed einde te brengen zal je goed moeten navigeren. Met je hart als je belang­rijkste kompas en je talenten als instrument. Weet waar jouw kracht ligt en in welke context deze het best tot zijn recht komt en ga je van daaruit ontwik­kelen. Niet van een 4 een 6 willen maken, maar van een 8 een 9. Om vervolgens (eventueel samen met je werkgever) te kijken hoe je daar vorm aan kunt geven en hoe je de meeste toege­voegde waarde kunt hebben. Dat maakt jou onder­nemer van jouw talenten.

hoe ik betekenis geef aan werken vanuit je hart

waarom is werken vanuit je hart belangrijk voor jou?

uitdaging én balans

Als je leert werken vanuit je hart dan ontstaat er evenwicht tussen wat jouw werk van je vraagt en jouw persoon­lijke behoeften. Vaak hebben klanten van Corazón loopbaan­coa­ching behoefte aan uitdaging in hun werk en zoeken ze tegelij­kertijd een goede balans. Herkenbaar?

Als je werk te veel van jou vraagt of niet goed bij je past dan ontstaat er spanning. Als je langdurig onder spanning functi­o­neert, krijg je stres­s­klachten. Stress kan tot uiting komen in symptomen als vermoeidheid, een beslui­teloos en onzeker gevoel of licha­me­lijke klachten.

Ook te weinig uitdaging brengt je uit balans. Als je werk geen ontwik­kel­kansen biedt en ook nog eens niet plezierig is, ga je minder goed in je vel zitten. Je gaat bijvoor­beeld uitstel­gedrag vertonen of taken over de dag uitsmeren. Dat knaagt aan je zelfver­trouwen en je energie lijkt weg te lekken.

Na een periode van te veel stress of te weinig uitdaging volgt norma­liter weer een rustige evenwichts­toe­stand. Soms is dit niet het geval. Je blijft een gevoel van onrust of verveling houden. Dan zul je iets moeten onder­nemen om de verstoorde balans te herstellen.

Met aandacht een (loopbaan)keuze vanuit je hart maken, kan dus de sleutel zijn tot een nieuw vitali­serend evenwicht met precies de juiste portie uitdaging.

hoe begeleidt Corazón loopbaancoaching jou daarbij?

positief en persoonlijk

Ik zie het als mijn missie om jou zo goed mogelijk te begeleiden om te werken vanuit je hart. Als je kiest voor Corazón loopbaan­coa­ching dan kies je automa­tisch voor een positieve en persoon­lijke aanpak. Met humor voor de nodige relati­vering. Ik kan eigenlijk niet anders coachen. Het positieve komt onder meer tot uiting in mijn focus op wat er al is (ook al is het maar klein), wat werkt en hoe je dat meer of anders kunt inzetten. Ook zet ik graag mijn creati­viteit en denkkracht in om met je mee te denken in verfris­sende ideeën of oplos­singen. Er zijn altijd mogelijkheden!

Dat betekent niet dat er geen aandacht mag zijn voor tegenslag of verlies. Ik hoor juist vaak van mijn klanten dat zij veel ruimte ervaren. Alles mag er zijn in de gesprekken die we met elkaar voeren. En ja, dan kan het ook heel persoonlijk worden. Graag zelfs. Wat raakt jou en hoe wil je daar betekenis aan geven in je leven en werk? Dan hebben we het echt ergens over.