naar nieuw werk

kom je in aanmerking voor outplacement, transitievergoeding of van-werk-naar-werk traject?

Corazón loopbaancoaching biedt professionele begeleiding in een traject op maat. Dat betekent dat we bij de inzet van loopbaaninstrumenten en coachings­methoden uitgaan van jouw specifieke situatie, wensen en vragen.

Je gaat afscheid nemen van je oude werkomgeving. En je gaat je, vaak noodgedwongen, bezinnen op je toekomst. In het traject hebben we een helder doel voor ogen: zo snel mogelijk een nieuwe passende en vitaliserende loopbaanstap realiseren. Meestal is dit een nieuwe baan, maar soms kiezen mensen bijvoorbeeld voor zelfstandig ondernemerschap.

Globaal doorlopen we vier fases:

in vier fases naar nieuw werk

fase 1: kennismaking

waar sta je nu?

Als je na een vrijblijvend oriënterend gesprek hebt gekozen voor Corazón loopbaancoaching dan brengen we eerst jouw huidige situatie in kaart. We besteden aandacht aan de impact die de huidige ontwikkelingen op jou hebben. Als het nodig is, staan we stil bij het verlies van je werk, zodat er ruimte komt in hoofd, hart en handelen voor iets nieuws.

In deze fase gaan we dieper in op jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van de inhoud van het traject. Ook de opdrachtgever maakt in deze fase haar wensen en randvoorwaarden kenbaar.

Al onze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. De opdrachtgever kan vervolgens gedurende het traject geregeld geïnformeerd worden over het proces, niet over de inhoud.

fase 2: loopbaanonderzoek

welke loopbaanrichting past bij jou?

Ter voorbereiding van concrete stappen op de arbeidsmarkt is het belangrijk om je goed op je verdere loopbaan te oriënteren. Met een scherpe focus kun jij je veel krachtiger en effectiever presenteren. We zoeken in deze fase een antwoord op de volgende vragen:

 • wie ben ik?  persoonlijkheid
 • wat vind ik belangrijk?  waarden en motivatie
 • wat kan ik?  kwaliteiten en vaardigheden
 • wat wil ik?  inspiratie en interesses
 • hoe pak ik het aan?  doelen en acties

In deze fase kunnen we gebruik maken van diverse tests en vragenlijsten. Bijvoorbeeld een persoonlijkheids­vragenlijst en een beroeps­keuzetest.

We sluiten het loopbaanonderzoek af met de keuze van een aantal concrete beroepsrichtingen die op de korte termijn haalbaar en zinvol zijn. Eventueel komt uit deze fase ook naar voren dat een opleiding of bijscholingscursus noodzakelijk is.

naar nieuw werk: werkwijze

 • gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek

 • altijd een offerte op maat

 • in het begin wekelijks en later tweewekelijks een gesprek

 • flexibiliteit in planning & locatie, ook online mogelijkheden
 • duur van een traject gemiddeld 6 maanden

fase 3: arbeidsmarktverkenning

waar op de arbeidsmarkt ga je op zoek?

Voordat je meteen gaat solliciteren is het raadzaam om je eerst op de arbeidsmarkt te oriënteren. Waar vind je de functies die jij zou willen vervullen, in welke branches en bij welke organisaties? En wat zijn handige manieren om daar contacten te leggen?

In deze fase zoeken we waar en hoe jij jouw gewenste loopbaanstap kunt zetten op de arbeidsmarkt. Mogelijke acties tijdens deze verkenning:

 • vacatures verzamelen
 • inventariseren van interessante organisaties en intermediairs in de omgeving
 • oriënterende netwerkgesprekken
 • het inleven in behoeften, vragen en actualiteiten bij potentiële werkgevers in de gewenste beroepsrichting
 • volgen van een gerichte cursus of opleiding

De arbeidsmarkt­verkenning leidt tot een helder beeld van je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

fase 4: arbeidsmarktbenadering

hoe presenteer jij jezelf op de arbeidsmarkt en hoe zet je jouw gewenste loopbaanstap?

Het doel van deze fase is het vergroten van je persoonlijke effectiviteit bij netwerk- en sollicitatieactiviteiten om je gewenste loopbaan­stap daadwerkelijk te realiseren.

Het is belangrijk dat je jezelf kunt zijn en laten zien in je zoektocht naar ander werk op een manier die bij jou past en waarin jij echt tot je recht komt. We gaan aan de slag met:

 • een helder en krachtig cv en LinkedIn-profiel, passend bij jouw persoon en gewenste loopbaanrichting
 • het schrijven van sollicitatie­brieven die goed aansluiten bij zowel de vacature als je cv
 • het verder ontplooien van gerichte netwerkactiviteiten
 • het oefenen en grondig doorspreken van geplande netwerk- en sollicitatie­gesprekken

Corazón loopbaancoaching maakt tevens gebruik van haar eigen netwerk en spoort vacatures voor je op. Ook is ondersteuning mogelijk bij het schrijven van je sollicitaties.

In deze fase doen we er alles aan om het solliciteren optimaal te laten verlopen.

heb je nieuw werk gevonden?

Al voel jij je helemaal op je plek, het zal in het begin wennen zijn. Als je wilt, hebben we nog regelmatig contact. Dan kun je eventuele lastige situaties, maar ook mooie successen, met mij bespreken.

naar nieuw werk: werkwijze

 • gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek

 • altijd een offerte op maat

 • in het begin wekelijks en later tweewekelijks een gesprek

 • flexibiliteit in planning & locatie, ook online mogelijkheden
 • duur van een traject gemiddeld 6 maanden

heb je nieuw werk gevonden?

Al voel jij je helemaal op je plek, het zal in het begin wennen zijn. Als je wilt, hebben we nog regelmatig contact. Dan kun je eventuele lastige situaties, maar ook mooie successen, met mij bespreken.